Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2009-12-28 15:03:03
Autor: Karol Malonek
dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data: 2009-06-30 13:29:00
Autor: Karol Malonek
dodano pytania wraz z odpowiedziami z dnia 17.06.2009
Data: 2009-06-19 15:37:31
Autor: Karol Malonek
zmiana terminu składania ofert - dodano informację o zmianie terminu oraz zmienioną specyfikację istotnych warunków zamówienia
Data: 2009-06-18 15:19:40
Autor: Karol Malonek
Dodano SIWZ
Data: 2009-06-10 14:19:49
Autor: Piotr Radziewicz
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »