Uchwała nr IV/16/2006Rady Gminy w Kozłowiez dnia 22 grudnia 2006w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku do ustalenia podatku rolnego na 2007 rok Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006 roku, nr 143 poz. 1199) oraz w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M. P. Nr 62, poz. 867 z 2005 roku)

Uchwała nr IV/16/2006
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 grudnia 2006


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku do ustalenia podatku rolnego na 2007 rok

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006 roku, nr 143 poz. 1199) oraz w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M. P. Nr 62, poz. 867 z 2005 roku)


Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1

Obniżyć cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku za 1 q żyta z kwoty 35,52 zł. do kwoty 24,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Piotr Radziewicz (3 stycznia 2007, 16:40:37)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (3 stycznia 2007, 16:57:44)
Zmieniono: poprawiono nagłówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3461