NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/72/2003Rady Gminy w Kozłowiez dnia 30 grudnia 2003przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2003 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr XI/72/2003
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 grudnia 2003


przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Plan wydatków – zwiększenia – 137.500 ,00
zmniejszenia – 137.500 ,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2003 rok wynosi:
Plan dochodów – 8.311.543,00
Plan wydatków – 8.377.164,00
Źródłem pokrycia niedoboru są wolne środki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 10:36:12)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (24 kwietnia 2007, 17:27:42)
Zmieniono: w danych podstawowych uchwały zmieniono ,,Rady Gminy,, na ,,Rady Gminy w Kozłowie,, , justowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2926