NULL string(0) ""

Uchwała nr LVII/426/2018Rady Gminy w Kozłowiez dnia 18 września 2018w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozłowo.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2018r. ,poz.994 ze zm./ w związku z art. 12 ust.1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm. )

Uchwała nr LVII/426/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18 września 2018


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozłowo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2018r. ,poz.994 ze zm./ w związku z art. 12 ust.1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm. )


Uchwała Nr LVII/426/2018 (91kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (29 października 2018, 15:02:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574