NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/441/2018Rady Gminy w Kozłowiez dnia 16 listopada 2018w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 112/7 i 115/7 w obrębie geodezyjnym Górowo, gmina KozłowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 8, art. 15 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), po stwierdzeniu, iż nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo, przyjętego uchwałą Nr LV/409/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 czerwca 2018 r.,

Uchwała nr LIX/441/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 listopada 2018


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 112/7 i 115/7 w obrębie geodezyjnym Górowo, gmina Kozłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 8, art. 15 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), po stwierdzeniu, iż nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo, przyjętego uchwałą Nr LV/409/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 czerwca 2018 r.,


Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - PN.4131.18.2019 (1092kB) pdf

Uchwała Nr LIX/441/2018 (3833kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/441/2018 (3348kB) pdf


metryczka


Opublikował: Karol Malonek (12 grudnia 2018, 09:36:13)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (16 stycznia 2019, 14:48:52)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - PN.4131.18.2019

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 606