NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/437/2018Rady Gminy w Kozłowiez dnia 16 listopada 2018w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar VIII pt.: Sarnowo – Zakrzewo – ZalesieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, art. 20 ust.1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/249/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar VIII oraz uchwały nr LII/396/2018 z dnia 08.05.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kozłowo - obszar VIII, Rada Gminy w Kozłowie stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozłowo

Uchwała nr LIX/437/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 listopada 2018


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar VIII pt.: Sarnowo – Zakrzewo – Zalesie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, art. 20 ust.1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/249/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar VIII oraz uchwały nr LII/396/2018 z dnia 08.05.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kozłowo - obszar VIII, Rada Gminy w Kozłowie stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozłowo


Uchwała Nr LIX/437/2018 (969kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/437/2018 (7692kB) pdf

Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR PN.4131.21.2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. (277kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2019.294 z dnia 2019-01-10

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (13 grudnia 2018, 13:08:27)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (11 stycznia 2019, 14:26:04)
Zmieniono: dodano Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR PN.4131.21.2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 stycznia 2019 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 586