NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/436/2018Rady Gminy w Kozłowiez dnia 16 listopada 2018w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar VII pt.: Kozłowo – Pielgrzymowo – ZaborowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 20 ust.1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/248/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar VII oraz uchwały nr LII/395/2018 z dnia 08.05.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kozłowo - obszar VII, Rada Gminy w Kozłowie stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozłowo,

Uchwała nr LIX/436/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 listopada 2018


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar VII pt.: Kozłowo – Pielgrzymowo – Zaborowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 20 ust.1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/248/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar VII oraz uchwały nr LII/395/2018 z dnia 08.05.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kozłowo - obszar VII, Rada Gminy w Kozłowie stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozłowo,


Uchwała Nr LIX/436/2018 (1121kB) pdf

/proszę pobrać dwa pliki w celu rozpakowania w całość/
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/436/2018 zip1 (7168kB) zip
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/436/2018 zip2 (3211kB) plik

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (13 grudnia 2018, 13:29:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 606