Uchwała nr XLVII/373/2021Rady Gminy w Kozłowiez dnia 24 listopada 2021w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

Uchwała nr XLVII/373/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 listopada 2021


w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)


Uchwała Nr XLVII/373/2021 (569kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2021.5140 z dnia 2021-12-23

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (9 grudnia 2021, 12:16:14)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (11 stycznia 2022, 08:29:47)
Zmieniono: uzupełniono publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 123