Uchwała nr LXI/455/2022Rady Gminy w Kozłowiez dnia 16 sierpnia 2022w sprawie zmiany uchwały nr LII/405/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 lutego 2022r w sprawie Pomocy finansowej dla Powiatu NidzickiegoNa podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z póź. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.305 z póź. zm. ),

Uchwała nr LXI/455/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 sierpnia 2022


w sprawie zmiany uchwały nr LII/405/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 lutego 2022r w sprawie Pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z póź. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.305 z póź. zm. ),


Uchwała Nr LXI/455/2022 (253kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (2 września 2022, 12:44:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159