Uchwała nr LXII/459/2022Rady Gminy w Kozłowiez dnia 16 września 2022w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KozłowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Uchwała nr LXII/459/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 września 2022


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)


Uchwała Nr LXII/459/2022 (1813kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (30 września 2022, 08:57:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119