Uchwała nr III/11/2002Rady Gminy w Kozłowiez dnia 20 grudnia 2002w sprawie: podatku od posiadania psówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 roku poz. 74 z późniejszymi zmianami) , art. 13 i art. 14 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr III/11/2002
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 grudnia 2002


w sprawie: podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 roku poz. 74 z późniejszymi zmianami) , art. 13 i art. 14 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1
Stawka podatku od posiadania jednego i każdego następnego psa wynosi 30,00 zł. rocznie, a w zastosowaniu do rencistów i emerytów – 20,00 zł.
§ 2
Zwalnia się z podatku od posiadania psów posiadanie 3 psów na jedno gospodarstwo domowe.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XXIV/148/2001 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 listopada 2002 roku w sprawie podatku od posiadania psów.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:27:31)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (24 kwietnia 2007, 17:19:12)
Zmieniono: w danych podstawowych uchwały zmieniono ,,Rady Gminy,, na ,,Rady Gminy w Kozłowie,, , justowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2848