Uchwała nr III/13/2002Rady Gminy w Kozłowiez dnia 20 grudnia 2002w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta na okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku do ustalenia podatku rolnego na 2003 rok Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 roku z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M. P. Nr 51, poz. 733 z 2002 roku)

Uchwała nr III/13/2002
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 grudnia 2002


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta na okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku do ustalenia podatku rolnego na 2003 rok

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 roku z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M. P. Nr 51, poz. 733 z 2002 roku)


Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1
Obniżyć cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku za 1 q żyta z kwoty 33,45 zł. do kwoty 23,00 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:29:38)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (24 kwietnia 2007, 17:35:15)
Zmieniono: w danych podstawowych uchwały zmieniono ,,Rady Gminy,, na ,,Rady Gminy w Kozłowie,, , justowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3235