2007

2007

Wykonanie budżetu Gminy Kozłowo za 2007rok

Zarządzenie Nr 16/2008Wójta Gminy Kozłowoz dnia 03 marca 2008w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok [...]

Wykonanie budżetu Gminy Kozłowo za III kwartały 2007 roku

Wykonanie budżetu Gminy Kozłowo za III kwartały 2007 roku [...]

Wykonanie budżetu Gminy Kozłowo za I półrocze 2007r.

Wykonanie budżetu Gminy Kozłowo za I półrocze 2007r. [...]

Wykonanie budżetu Gminy Kozłowo za I kwartał 2007r.

Wykonanie budżetu Gminy Kozłowo za I kwartał 2007r. [...]

Budżet Gminy Kozłowo na rok 2007

UCHWAŁA NR VI/20/2007 RADY GMINY W KOZŁOWIE z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z [...]

metryczka