2011

2011

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr RIO.VIII-0120-206/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr RIO.VIII-0120-206/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kozłowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kozłowo za 2011 rok [...]

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr RIO.VIII-0120-62/11 i RIO.VIII-0120-63/11

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-62/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy [...]

metryczka