Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Stanowisko w sprawie uprawnień mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (36kB) pdf

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy obwodową komisję wyborczą w wyborach do Sejmu i Senatu powołuje spośród wyborców najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów - Wójt Gminy. W skład obowodowej komisji wyborczej powołuje się od 6-8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych lub gminnych jednostek organizacyjnych . W przypadku obwodów głosowania utworzonych w szpitalach i zakładach opieki społecznej powołuje sie od 4-6 spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników tych jednostek. Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów. Zgłoszenia w wyborach do Sejmu i do Senatu, dokonuje się najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów (tj. do 16 września br). Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma ono dotyczyć.

Zgłoszenia dokonuje się na druku, którego wzór stanowi załącznik do:

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (509kB) pdf

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych komitety wyborcze mogą dokonać u Pełnomocnika Wyborczego w godzinach pracy urzędu.

metryczka


Wytworzył: Jacek Jankowski - Wójt Gminy (8 września 2011)
Opublikował: Karol Malonek (8 września 2011, 13:50:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2078