Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kozłowo, dnia 16.03.2007r
RGT-7624-2/2007

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902)
Wójt Gminy Kozłowo
zawiadamia,
że w dniu 08.03.2007.r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie obory na 65 DJP i płyty obornikowej oraz zbiornika na gnojowicę na działce nr 94/1w miejscowości Wola obręb geodezyjny Wola gmina Kozłowo.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia, uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia; w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kozłowie (tj. od 7:00 do 15:00, ), w pokoju nr 23
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:Tomasz Sowiński,Wola 14,13-124 Kozłowo

2. Magun Bożena, Wola, 13-124 Kozłowo

3. Magun Anita, Wola, 13-124 Kozłowo

4. Magun Agnieszka, Wola, 13-124 Kozłowo

5.Marcin Magun, Wola, 13-124 Kozłowo

6. Szprengiel Jan i Marianna, Wola, 13-124 Kozłowo

7. Agencja Nieruchomości Rolnych, Gospodarstwo Skarbu Państwa,
13-100 Nidzica,ul. Mickiewicza 9

8. Powiatowy Zarząd Dróg, 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29

9. Gmina Kozłowo,13-124 Kozłowo 60A,

10.Tablica ogłoszeń sołectwa Wola,

11. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłowo,

12. BIP Urzędu Gminy Kozłowo: www.bip.kozlowo.pl

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (23 marca 2007)
Opublikował: Karol Malonek (23 marca 2007, 09:38:37)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (13 lutego 2014, 11:03:09)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu obwieszczenia/zawiadomienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3189