Zawiadomienie owszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kozłowo, dnia 02.08.2006r.

RGT-7624-1/2006


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902)

Wójt Gminy Kozłowo
zawiadamia,

że w dniu 31.07.2006r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych we wsi Sątop w obrębie geodezyjnym Santop na działkach o numerach ewidencyjnych: 12/3, 27, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 59, 58/1, 58/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 95, 97, 98, 99, 9/3

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia, uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia; w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kozłowie (tj. od 7:00 do 15:00, ), w pokoju nr 23
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymują:
1. Wojewódzki Zarząd Dróg,10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b

2. Strony w postępowaniu administracyjnym
(Wykaz stron biorących udział
w postępowaniu administracyjnym
znajduje się w aktach sprawy)
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Kozłowo(w miejscowości Sątop)
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłowo
5. BIP Urzędu Gminy Kozłowo:
www.kozlowo.24.pl

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:34:40)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (13 lutego 2014, 11:02:15)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu obwieszczenia/zawiadomienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3768