Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017

Informujemy, że po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie przystąpił do realizacji  Podprogramu FEAD 2017.

Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz nowego Podprogramu 2017 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2017 : czas realizacji – sierpień 2017 roku – czerwiec 2018 roku

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2017 odbywa się przez  pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy  wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ ODBIORCY

Odbiorcy artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2017 muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej) tj.:
►1 268 zł dla osoby samotnej,
►1 028 zł dla jednego członka w rodzinie
- zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 2017 roku.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.
Limit roczny dla 1 odbiorcy:
 • groszek z marchewką – 10 opakowań po 0,4 kg, razem 4 kg,
 • asola biała – 10 opakowań po 0,4 kg, razem 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy  – 11 opakowań, po 0,16 kg, razem 1,76 kg,  
 • buraczki wiórki – 3 opakowania ,po 0,35 kg,razem 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe – 5 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,5 kg,
 • makaron jajeczny – 9 opakowań, po 0,5 kg, razem 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy - 1 opakowanie, po 0,5 kg, razem 0,5 kg,
 • ryż biały – 4 opakowania, po 1 kg, razem 4 kg,
 • kasza gryczana – 4 opakowania, po 0,5 kg, razem 2 kg,
 • herbatniki maślane – 3 opakowania, po 0,2 kg, razem 0,6 kg,
 • mleko UHT – 7 opakowań, po 1 l, razem 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 6 opakowań, po 0,4kg, razem 2,4 kg
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 2 opakowania, po 0,85 kg, razem 1,7 kg,
 • szynka drobiowa – 10 opakowań, po 0,3 kg, razem 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona – 7 opakowań, po 0,3 kg, razem 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy – 4 opakowania, po 0,16 kg, razem 0,64 kg,
 • filet z makreli w oleju – 10 opakowań, po 0,17, razem 1,7 kg,
 • cukier biały – 4 opakowania, po 1 kg, razem 4 kg,
 • olej rzepakowy – 4 opakowania, po 1 l, razem 4 l
 • kabanosy – 1 opakowanie
 • miód – 1 opakowanie
Poza wydawaniem żywności w ramach programu sukcesywnie prowadzone będą Działania Towarzyszące mające na celu w szczególności:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy  żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),     
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

Deklaracja udziału - plik do ściągnięcia (924kB) pdf

O datach  wydawania żywności pracownicy socjalni będą informować osoby zakwalifikowane do udziału w programie.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji Programu
udzielają również pracownicy socjalni GOPS w Kozłowie
nr tel. 89-625-08-39, 89-625-08-42.

------------------

Działania Towarzyszące
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Kozłowie

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Działań Towarzyszących w czwartek 9 listopada roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie odbyły się warsztaty których tematem było zdrowe żywienie i  odżywianie, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności oraz edukacja ekonomiczna.
Warsztaty poprowadził na zlecenie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie Pan Jacek Panas.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie (9 listopada 2017)
Opublikował: Karol Malonek (9 listopada 2017, 11:52:03)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (10 listopada 2017, 12:08:44)
Zmieniono: dodano informację o warsztatach z dnia 9 listopada 2017r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1083