Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie po raz kolejny przystąpił do realizacji  Podprogramu FEAD 2019.
Informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz nowego Podprogramu 2019 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

CZAS REALIZACJI PODPROGRAMU 2019
grudzień 2019 roku –czerwiec 2020 roku

osobom zainteresowanym uczestnictwem w PO PŻ Podprogram 2019 wydawane są skierowania przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ ODBIORCY

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (dochód nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej) tj.:
  • 1 402 zł. dla osoby samotnej,
  • 1 056 zł. dla osoby pozostającej w rodzinie,
- zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 2019 roku.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

 Wszelkich informacji dotyczących kwalifikowania do Programu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.

Wytyczne Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - zobacz (303kB) pdf


Działania Towarzyszące realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Kozłowie

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie Programu FEAD 2019 dla podopiecznych Ośrodka pobierających żywność, w ramach działań towarzyszących w dniu 26 lutego 2020 roku w odbyły się warsztaty dietetyczne, ekonomiczne i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Spotkanie poprowadzili Grażyna Kondek i Jacek Panas.

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja
Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2019 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.
Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w niżej wymienionych terminach z zachowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, zachowanie bezpiecznej odległości).

6 maja 2020 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownicy socjalni Pani Agnieszka Malonek i Pani Magdalena Kordalska.
Miejscowości:
Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.
oraz
Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.

7 maja 2020 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownicy socjalni Pani Krystyna Mular i Pani Barbara Mańka.
Miejscowości:
Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop,
Oraz
Rejon II:  Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.

------------------------------------

                                    24 lipca 2020 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownik socjalny Pani Agnieszka Malonek.
Miejscowości:
Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.
                                 
27 lipca 2020 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownik socjalny  Pani Barbara Mańka.
Miejscowości:
Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.
                                 28 lipca 2020 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownik socjalny Pani Krystyna Mular .
Miejscowości:
Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop.

                                 29 lipca 2020 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownik  socjalny Pani Barbara Mańka
Miejscowości:
Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.

------------------------------------

26 sierpnia 2020 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownik  socjalny Pani Magdalena Kordalska
Miejscowości:
Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.
                             
  27 sierpnia 2020 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownik socjalny Pani Agnieszka Malonek.
Miejscowości:
Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.
                                 
28 sierpnia 2020 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownik socjalny  Pani Barbara Mańka.
Miejscowości:
Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.
                                 31 sierpnia 2020 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownik socjalny Pani Krystyna Mular .
Miejscowości:
Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop.

metryczka


Wytworzył: GOPS Kozłowo (26 lutego 2020)
Opublikował: Karol Malonek (28 lutego 2020, 09:27:02)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (26 sierpnia 2020, 07:41:22)
Zmieniono: uzupełniono informację o możliwości odbioru żywności - sierpień 2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 637