Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020 Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie po raz kolejny przystąpił do realizacji  Podprogramu FEAD 2014-2020.
Informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz nowego Podprogramu 2020 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

CZAS REALIZACJI PODPROGRAMU 2020
listopad 2020 roku – lipca 2021 roku

osobom zainteresowanym uczestnictwem w PO PŻ Podprogram 2019 wydawane są skierowania przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ ODBIORCY

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (dochód nie może przekraczać 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej) tj.:
  • 1 542,20 zł. dla osoby samotnej,
  • 1 161,60 zł. dla osoby pozostającej w rodzinie,
- zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 2020 roku.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Wszelkich informacji dotyczących kwalifikowania do Programu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.


-------------------------------------

Odbiór żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2020 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.
Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w niżej wymienionych terminach z zachowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, zachowanie bezpiecznej odległości).

23 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownik socjalny Pani Magdalena Kordalska.
Miejscowości: Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.

22 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownik socjalny Pani Agnieszka Malonek.
Miejscowości: Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.

24 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownik socjalny Pani Barbara Mańka.
Miejscowości: Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.

25 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 do 15.00
Kontakt: pracownik socjalny Pani Krystyna Mular .
Miejscowości: Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop.

metryczka


Wytworzył: GOPS Kozłowo (18 lutego 2021)
Opublikował: Karol Malonek (18 lutego 2021, 13:05:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280