zamówienie na:

Kompleksowe zagospodarowanie stadionu w miejscowości Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/01/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 9 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Firma budowlana ,,Rutyna,, Piotr Rutyna, 13-206 Płośnica, Gródki 96