zamówienie na:

Obsługa bankowa Gminy Kozłowo i jednostek organizacyjnych Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN/ZP/01/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Oddział w Kozłowie, 13-124 Kozłowo