zamówienie na:

Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kozłowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.4.2013
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 4 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, 26-110 Skarżysko - Kamienna, al. Marszałka J. Piłsudskiego 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (183kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (307kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kozłowo oraz jednostek (190kB) pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (239kB) pdf

Załączniki do SIWZ (112kB) zip

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.11.2013r. (810kB) pdf

Informacja do wszystkich wykonawców

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje o zmodyfikowaniu załącznika nr 2 do SIWZ (formularz oferty), którego treść jest obowiązująca i zamieszczona poniżej.

Modyfikacja załącznika nr 2 do SIWZ (580kB) pdf

Pytanie i odpowiedź z dnia 29.11.2013 r. (207kB) pdf


metryczka


Opublikował: Karol Malonek (26 listopada 2013, 16:32:47)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (23 grudnia 2013, 08:29:07)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1144