zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP.1.271.2014
wartość: -
termin składania ofert: 28 lipca 2014  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania został zamieszczony w zawiadomieniu o wyborze ofert najkorzystniejszych