zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.270.000,00ZŁ PRZEZNACZONEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY KOZŁOWO

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.2.2014
wartość: -
termin składania ofert: 3 września 2014  11:30
wynik postępowania: W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: SGB Bank Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań