zamówienie na:

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.4.2014
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej art.11 ust. 8
termin składania ofert: 21 października 2014  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Agnieszka Olszewska SERVICE COMPANY Bogurzyn 1, 06-521 Wiśniewo