zamówienie na:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie

zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP.1.271.2015
wartość: -
termin składania ofert: 17 lipca 2015  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania został zamieszczony w zawiadomieniu o wyborze ofert najkorzystniejszych