zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP.271.1.2016
wartość: -
termin składania ofert: 26 sierpnia 2016  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w zawiadomieniu o wyborze ofert najkorzystniejszych