zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Januszkowo-Kownatki

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.2. 2016
wartość: -
termin składania ofert: 28 września 2016  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: Usługi - Handel - Produkcja Marek Wasiłowski, Kanigowo 12a, 13-100 Nidzica