zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2019

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.5.2016
wartość: -
termin składania ofert: 24 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn.