zamówienie na:

Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED, na terenie gminy Kozłowo oraz dostawa i montaż energooszczędnych źródeł światła oświetlenia wewnętrznego typu LED w wybranych budynkach gminnych

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.3.2018
wartość: -
termin składania ofert: 14 czerwca 2018  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej