zamówienie na:

Dostawa węgla groszku klasy 24/15, kaloryczności 25 tyś. Kcal, zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 13% w przewidywanej ilości 600-700 ton.

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 27 września 2007
wynik postępowania: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163.) informuje, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego „AGMAR’ Mariusz Forfa, 11-034 Stawiguda, ul. Wiśniowa 6, Cena oferty: 336,72 zł brutto za tonę; Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium „cena” z wagą 100%.  
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (69kB) pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla groszku klasy 24/15, kaloryczności 25 tyś. Kcal, zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 13% w przewidywanej ilości 600-700 ton.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla (139kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę węgla (104kB) word

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (19 września 2007, 16:01:57)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 października 2007, 15:21:51)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1459