zamówienie na:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 211 000 EURO
termin składania ofert: 4 stycznia 2008  12:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W wyniku postępowania rozstrzygnięcie uzyskały: pakiet 8, pakiet 9, pakiet 11. 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyborze oferty (99kB) pdf


27.12.2007r.

Zmiana zapisów w załączniku 1.8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapis w pakiecie nr 8: Drób w miejscu:

2
Udko drobiowe
Szt.
1200

zastępuje się zapisem:

2
Udko drobiowe
Kg
330Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów ogólnospożywczych
do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie.


Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie. (851kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (85kB) word

Załączniki:

Załącznik 1.1 (66kB) word
Załącznik 1.2 (53kB) word
Załącznik 1.3 (33kB) word
Załącznik 1.4 (36kB) word
Załącznik 1.5 (31kB) word
Załącznik 1.6 (31kB) word
Załącznik 1.7 (33kB) word
Załącznik 1.8 (33kB) word
Załącznik 1.9 (39kB) word
Załącznik 1.10 (41kB) word
Załącznik 1.11 (34kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie (23kB) word
Załącznik nr 3 - Wzór umowy (55kB) word


metryczka


Opublikował: Karol Malonek (21 grudnia 2007, 10:28:54)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (8 stycznia 2008, 08:36:52)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1391