zamówienie na:

Sprzedaż pojazdu Renault Trafic

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 16 lutego 2021  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku przetargu