zamówienie na:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 206 000 EURO
termin składania ofert: 24 stycznia 2008  12:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W wyniku postępowania rozstrzygnięcie uzyskały: pakiet 1, pakiet 5, pakiet 7.