zamówienie na:

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 151,38 m2 oznaczona numerem działki 200/9 o powierzchni 0,0805 ha położona w obrębie Szkotowo posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW 16597.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 29.000 zł.
termin składania ofert: 11 kwietnia 2008  12:00
wynik postępowania: Ogłoszony na dzień 11 kwietnia 2008 roku ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Szkotowo oznaczonej numerem działki 200/9 został rozstrzygnięty. Za nieruchomość uzyskano kwotę 29.290 zł. 
Ogłoszony na dzień 11 kwietnia 2008 roku ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Szkotowo oznaczonej numerem działki 200/9 został rozstrzygnięty. Za nieruchomość uzyskano kwotę 29.290 zł.


WÓJT GMINY KOZŁOWO

ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:

l. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 151,38 m2 oznaczona numerem działki 200/9 o powierzchni 0,0805 ha położona w obrębie Szkotowo posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW 16597.
2.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29.000 zł.
3.Ustala się wysokość wpłaty wadium do udziału w przetargu - 3.000 zł.
4. Wadium należy wpłacić na konto BS Nidzica O/Kozłowo nr 88 8834 1022 2002 0300 0101 0006 z takim wyprzedzeniem aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej w dniu 07 kwietnia 2008 roku — pod rygorem, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
5.Dowód wpłaty wadium podlega okazaniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
ó.Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kupna, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
7.Osobie, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy notarialnej wadium nie zostanie zwrócone.
8.Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2008 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie.
9.Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kozłowo w pokoju nr 23 i 24 lub telefonicznie / 089 / 626-75-05.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Wójt Gminy Kozłowo
mgr inż. Jacek Jankowski

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (10 marca 2008, 13:27:10)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (14 kwietnia 2008, 07:59:53)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2180