zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym do rozbiórki położona w obrębie Zaborowo oznaczona numerem działki 74 o powierzchni o 0,0900 ha, KW 19991

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 6.500 zł
termin składania ofert: 16 maja 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 16 maja 2008 nieruchomość oznaczoną numerem działki 74 położoną w obrębie Zaborowo sprzedano za kwotę 6.700 zł 
W przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 16 maja 2008 nieruchomość oznaczoną numerem działki 74 położoną w obrębie Zaborowo sprzedano za kwotę 6.700 zł


WÓJT GMINY KOZŁOWO

ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym do rozbiórki położona w obrębie Zaborowo oznaczona numerem działki 74 o powierzchni o 0,0900 ha, KW 19991, cena wywoławcza nieruchomości 6.500 zł.

Ustala się wysokość wpłaty wadium do udziału w przetargu w kwocie 2.000 zł.

Wadium należy wpłacić na konto BS Nidzica O/Kozłowo nr 88 8834 1022 2002 0300 0101 0006 z takim wyprzedzeniem aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej w dniu 12 maja 2008 roku - pod rygorem, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Dowód wpłaty wadium podlega okazaniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kupna nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Osobie, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy notarialnej wadium nie zostanie zwrócone.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2008 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie.

Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pokoju nr 23 i 24 lub telefonicznie / 089 / 626-75-05.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Wójt Gminy Kozłowo
mgr inż. Jacek Jankowski

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (11 kwietnia 2008, 15:38:06)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (20 maja 2008, 13:32:18)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1730