zamówienie na:

Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek od 240/13 do 240/27 o powierzchni 0,0042 ha każda położone w obrębie Kozłowo posiadające księgę wieczystą KW 13746

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza każdej nieruchomości 500 zł
termin składania ofert: 23 maja 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu ustnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 23 maja 2008 roku na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kozłowo sprzedano 11 nieruchomości, pozostałe nieruchomości nie zostały sprzedane. 
W przetargu ustnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 23 maja 2008 roku na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kozłowo sprzedano 11 nieruchomości, pozostałe nieruchomości nie zostały sprzedane.


WÓJT GMINY KOZŁOWO

ogłasza
ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości

1. Nieruchomości oznaczone numerami działek od 240/13 do 240/27 o powierzchni 0,0042 ha każda położone w obrębie Kozłowo posiadające urządzoną księgę wieczystą KW 13746.

2. W/w nieruchomości przewidziane są pod budowę garaży blaszanych dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynku nr 73A — dlatego też wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli lokali w tym budynku, właściciel jednego lokalu może nabyć jedną nieruchomość.

3. Cena wywoławcza każdej nieruchomości wynosi 500 zł.

4. Potwierdzeniem złożenia oferty do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 100 zł.

5. Wadium należy wpłacić na konto BS Nidzica O/Kozłowo nr 88 8834 1022 2002 0300 0101 0006 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej w dniu 19 maja 2008 roku.

6. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 21 maja 2008 roku.

7. Osobom, które zostaną wyłonione jako nabywcy nieruchomości wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kupna.

8. Osobie, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy notarialnej wadium nie zostanie zwrócone.

9. Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2008 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie.

10. Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kozłowo w pokoju nr 23 i 24 lub telefonicznie / 089 / 626-75-05.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Wójt Gminy Kozłowo
mgr inż. Jacek Jankowski

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (16 kwietnia 2008, 16:02:29)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (28 maja 2008, 09:20:45)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu - sprzedaż 11 nieruchomości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1892