zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kozłowo w okresie od 01.09.2008 do 19.06.2009 (w dni nauki szkolnej)

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 12 czerwca 2008  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie spółka akcyjna ul. Stefana Roweckiego ,,Grota,, 12, 06-500 Mława za cenę brutto za dzienny dowóz uczniów na zajęcia szkolne i odwóz z powrotem po zajęciach 1 307,05 zł. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (426kB) pdf

Rozstrzygnięcie protestu
Rozstrzygnięcie protestu (344kB) pdf

Informacja o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą
Informacja o zwieszeniu biegu terminu związania ofertą (57kB) pdf

Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu
Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu (153kB) pdf

Protest z dnia 23.06.2008 r.
Protest z dnia 23.06.2008r. (453kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (261kB) pdf

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kozłowo w okresie od 01.09.2008 do 19.06.2009

Ogłoszenie - Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kozłowo w okresie od 01.09.2008 do 19.06.2009 (1113kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2376kB) pdf
Załacznik nr 1 do SIWZ (42kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ (45kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ (37kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ (46kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ (42kB) word
Załacznik nr 6 do SIWZ (49kB) word
Załacznik nr 7 do SIWZ (57kB) word

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (28 maja 2008, 12:34:07)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (4 lipca 2008, 15:01:24)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1832