zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na usługi pielęgnacyjno -opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 9 lipca 2008  11:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 14.09.2006 r Nr 164,poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie uprzejmie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem są usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta złożona przez Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy ul.Partyzantów 82 10-527 Olsztyn  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (118kB) pdf


2008.07.02
Zmiana zapisu w załączniku nr 4, § 4 pkt 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zapis przed zmianą:
§ 4
3. Ilość godzin usług opiekuńczych określa się na około 500 (pięćset godzin) w skali roku i będzie ją określał zamawiający w zależności od potrzeb środowiska.

Zapis po zmianie:

§ 4
3. Ilość godzin usług opiekuńczych określa się na około 500 (pięćset godzin) w skali miesiąca i będzie ją określał zamawiający w zależności od potrzeb środowiska.Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie (470kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (99kB) word

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (1 lipca 2008, 14:15:38)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (29 lipca 2008, 13:03:45)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2264