zamówienie na:

Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy m. Cebulki a drogą gminną Nr 189022N, na działce nr 28/2.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 sierpnia 2008  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo Transportowych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 29A, 13-100 Nidzica za cenę 167 521,71 zł