zamówienie na:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkół w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 26 sierpnia 2008  13:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W wyniku postępowania rozstrzygnięcie uzyskały: pakiet 1, pakiet 2. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (283kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (279kB) pdf


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów ogólnospożywczych

do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie (892kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (86kB) word

Załączniki:
Załącznik nr 1.1 (31kB) word
Załącznik nr 1.2 (33kB) word
Załącznik nr 2 (22kB) word
Załącznik nr 3 (55kB) word

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (18 sierpnia 2008, 14:22:42)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (30 września 2008, 13:12:20)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1289