Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 211 000 EURO
termin składania ofert: 17 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Olsztynie z siedzibą: 10-959 Olsztyn, ul. Kościuszki 59. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych na podstawie kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa węgla groszku klasy 24/15, kaloryczności 25 tyś. Kcal, zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 13% w przewidywanej ilości 600-700 ton.

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 27 września 2007
wynik postępowania: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163.) informuje, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego „AGMAR’ Mariusz Forfa, 11-034 Stawiguda, ul. Wiśniowa 6, Cena oferty: 336,72 zł brutto za tonę; Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium „cena” z wagą 100%.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca 211 000 EURO
termin składania ofert: 7 września 2007
wynik postępowania: Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUBIP” sp. z o.o. z siedzibą: 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10A, która zaoferowała cenę 286 700 zł brutto.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości nr 223/15 położonej w miejscowości Kozłowo

zamawiający: Wójt Gminy Kozłowo
tryb zamówienia: drugi ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 11.882,00 zł
termin składania ofert: 15 czerwca 2007
wynik postępowania: Przetarg ogłoszony na dzień 15 czerwca 2007 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, oznaczonej numerem działki 223/15 o powierzchni 0,1749 ha został rozstrzygnięty. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 16.200 zł 

zamówienie na:

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Rogożu, Szkotowie, Kozłowie i Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 25 maja 2007
wynik postępowania: Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Marek Szpejna z siedzibą: 13-100 Nidzica, ul. Warszawska 15/17, która zaoferowała cenę: 1.071,07 zł brutto za jeden dzień usługi. 

zamówienie na:

Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 9 lutego 2007  11:45
wynik postępowania: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./ informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „GRAMAX” z siedzibą: 06-500 Mława, ul. Dzierzgowska 140, która zaoferowała cenę: 1 litr oleju napędowego – 3,49 zł brutto 1 litr benzyny bezołowiowej – 3,59 zł brutto 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)