Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

wykonanie zmiany pokrycia dachu wraz z naprawą konstrukcji oraz wymiana stolarki drzwiowej w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sławce Wielkiej.

zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej, 13-100 Nidzica, Rozdroże 26/10/3
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 23 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.) informuję o wyniku postępowania. W wyniku postępowania wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Usługi Blacharstwo-Dekarskie Stanisław Janicki, 10-687 Olsztyn, ul. Kanta 16/15 

zamówienie na:

Dostawę materiałów do budowy podłogi sportowej wraz z jej montażem do Hali Sportowej w Szkotowie Gmina Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-8/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 18 listopada 2009  12:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę: ,,INVEST-BIURO,, B.Ważny, P.Ważny ul.Bp.J.Pelczara 6, 35-312 Rzeszów. 

zamówienie na:

Na dostawę instalacji wentylacji mechanicznej wraz z jej montażem i uruchomieniem do Hali Sportowej w Szkotowie gmina Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-7/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 17 listopada 2009  12:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę: ,,KOZICKI,, Usługi Projektowo-Wykonawcze Inżynierii Sanitarnej Karol Kozicki ul.Wojska Polskiego 54/13, 19-300 Ełk 

zamówienie na:

dostawę materiałów instalacyjnych branży elektrycznej i sanitarnej do Hali Sportowej w Szkotowie gmina Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-6/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 16 listopada 2009  12:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę: BRANŻA SANITARNA: Przedsiębiorstwo Handlowe INSTAL-INVEST ul. Śląska 29/6, 44-335 Jastrzębie Zdrój, BRANŻA ELEKTRYCZNA: Hurtownia Elektryczna AMPER Krzysztof Dariusz Księżopolski Piotr Księżopolski, ul. Boya-Żeleńskiego 13-200 Działdowo 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż z obróbką stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Hali Sportowej w Szkotowie gmina Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-5/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 3 listopada 2009  12:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę: LIVAR Krzysztof Koniecki i Wspólnik Spółka Jawna, ul. Parkowa 24, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch nowych, kompletnych, stalowych kotłów C.O. wyposażonych w palnik retortowy z podajnikiem ślimakowym oraz dodatkowy ruszt stały o mocy od 470 - 500 kW wraz z automatyką nakotłową i niezbędnym wyposażeniem.

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-4/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 12 października 2009  12:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę: KOTŁOMET, Zakł. Ślus.-Instal.-Kotlarski, Krystian Biernacki, 63-300 Pleszew, ul. Marszewska 17 za cenę brutto 158 600,00 zł 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w lokalizacji 0+000 - 0+210, długości 210mb na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 24 ,obręb Sławka Wielka, gmina Kozłowo.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT341-6/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 16 września 2009  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych sp. z o.o. ul.Kolejowa 29A, 13-100 Nidzica za cenę brutto - 99 999,98 zł. 

zamówienie na:

zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 182 o powierzchni 0,18 ha położonej w Sarnowie, KW 9354, usytuowanej na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolne.

zamawiający: Wójt Gminy Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 14 września 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przetargu osiągnięto kwotę 9.150,00 zł 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 189022 N - Pielgrzymowo - droga powiatowa nr 1550 N - w lokalizacji 0+000 - 1+008 na działkach o nr 256/1, 30 obręb Pielgrzymowo gmina Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT341-5/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 7 września 2009  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych sp. z o.o. ul.Kolejowa 29A, 13-100 Nidzica za cenę brutto - 250709,94 zł 

zamówienie na:

Dostawa węgla groszek klasy 26/9 w przewidywanej ilości do 400 ton oraz węgla ekogroszek w przewidywanej ilości do 400 ton.

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 2 września 2009  11:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla groszek klasy 26/9 w przewidywanej ilości do 400 ton oraz węgla ekogroszek w przewidywanej ilości do 400 ton wybrano ofertę wykonawcy WĘGLOPOL Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. M.Konopnickiej 2A 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkół w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 24 sierpnia 2009  12:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W wyniku postępowania rozstrzygnięcie uzyskały: pakiet 1, pakiet 4, pakiet 7, pakiet 8 

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kozłowo w okresie od 1.09.2009 r. do 25.06.2010 r. (w dni nauki szkolnej)

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 27 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Marek Szpejna, Ul. Warszawska 15/17, 13-100 Nidzica 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkół w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 14 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W wyniku postępowania rozstrzygnięcie uzyskały: pakiet 2, pakiet 4. 

zamówienie na:

usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 9 lipca 2009  11:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie wybrano ofertę Wykonawcy: Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy, ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn 

zamówienie na:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego moje-boisko - orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w miejscowości Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 6 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4: Speed Sport Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1 

zamówienie na:

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY KOZŁOWO

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 24 czerwca 2009  12:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne Gminy Kozłowo wybrano ofertę Wykonawcy: Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie Pl. Konsulatu Polskiego 8 10-900 Olsztyn 

zamówienie na:

Do oddania w dzierżawę nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Kozłowo, położonych nad jeziorem Kownatki i jeziorem Szkotowskim na cele wypoczynkowo-rekreacyjne

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Dwa I przetargi ustne nieograniczone
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 15 czerwca 2009  09:30
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzenia dwóch przetargów ustnych nieograniczonych: 1) wydzierżawiono teren o pow. 1,1300 ha położony w Szkotowie - działki nr 141,142, 2) przetarg dla działek nr 40,41, 45/2,43/4 o pow. 4,2013 ha w Kownatkach zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

Dostawa samochodu ciężarowego-śmieciarki.Leasing operacyjny.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 12 czerwca 2009  12:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawa samochodu ciężarowego-śmieciarki. Leasing operacyjny,, wybrano ofertę Wykonawcy Europejski Fundusz Leasingowy S.A., 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1 

zamówienie na:

Wykonanie dachu hali, dachu budynku zaplecza, dachu łącznika oraz okien łukowych w budowanej hali sportowej w miejscowości Szkotowo gm. Kozłowo

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 15 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dachu hali, dachu budynku zaplecza, dachu łącznika oraz okien łukowych w budowanej hali sportowej w miejscowości Szkotowo gm. Kozłowo wybrano ofertę wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe, ,,PRIMBUD,, Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Osiedleńcza 1. 

zamówienie na:

zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej E95

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 19 marca 2009  11:45
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRAMAX” SP.Z O.O., 06-500 Mława, ul. Dzierzgowska 140  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)