Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych i instalacyjnych do magazynu Zamawiajacego

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/07/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 27 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: Firma Budowlana RUTYNA Piotr Rutyna 13-126 Płośnica, Gródki 96 

zamówienie na:

Obsługa bankowa Gminy Kozłowo i jednostek organizacyjnych Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN/ZP/01/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Oddział w Kozłowie, 13-124 Kozłowo 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN/ZP/02/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejsza ofertę nr 1 złożoną przez: PZU S.A. Inspektorat w Olsztynie, ul. Żeromskiego 6B, 12-100 Szczytno 

zamówienie na:

Dostawa węgla groszek klasy 26/9 w przewidywanej ilości do 200 ton oraz węgla ekogroszek w przewidywanej ilości do 600 ton

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-1/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 22 września 2010  11:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowe ,,AGMAR,, Mariusz Forfa, 11-034 Stawiguda, ul. Wiśniowa 6 

zamówienie na:

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości: działka nr 157/2 obręb Krokowo, działka nr 185/2 obręb Sławka Mała, działka nr 12/4 obręb Zakrzewko.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 6 września 2010  10:00
wynik postępowania: Informacja o wynikach przetargów 

zamówienie na:

Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Kozłowo w roku szkolnym 2010-2011

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/06/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Grodzicznie z/s w Mrocznie, 13-308 Mroczno 29/5 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 189022 N Pielgrzymowo – droga powiatowa nr 1550N długości 1207 m na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 30 ,obręb Pielgrzymowo, gmina Kozłowo.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/05/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 18 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania wybrano jako ofertę najkorzystniejszą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo Transportowych, 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29A 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP/02/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 11 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu przetargowym dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na każdy z 11 możliwych pakietów (szczegóły w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej) 

zamówienie na:

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości: Działka nr 223/14 obręb Kozłowo i działka 160/1 obręb Bartki. I przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lokali mieszkalnych budynku nr 73 A w miejscowości Kozłowo.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony i I ustny przetarg ograniczony
nr sprawy: RGT
wartość: Wartość zawarta w ogłoszeniu o przetargu
termin składania ofert: 10 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Szczegółowa informacja o wynikach przetargów - zobacz dokument: Informacja o wynikach przetargów 

zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 4.400.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010 GMINY KOZŁOWO

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/04/2010
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie ul. Pieniężnego 19, 10-003 Olsztyn 

zamówienie na:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami, obsługą geodezyjną i robotami towarzyszącymi na terenie gminy Kozłowo.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/03/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 23 czerwca 2010  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Technik budowlany Wiesław Lewandowski, ul. Warszawska 14E/7, 13-100 Nidzica 

zamówienie na:

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z  przyłączami, obsługą geodezyjną i robotami towarzyszącymi na terenie gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/02/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 11 maja 2010  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: Zakład Hydrauliczny ,,INSMONT,, s.c. Emilian Kołakowski i Jadwiga Kołakowska ul. Ciechanowska 18, 06-500 Mława 

zamówienie na:

Budowę i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Turówko i Niedanowo

zamawiający: Gmina Kozłowo - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GCKiS/ZP/02/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 28 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Budownictwo Ogólne s.c. Zdzisław i Leszek Izydorczyk, ul. XXX-lecia 10A/7, 13-100 Nidzica 

zamówienie na:

Kompleksowe zagospodarowanie stadionu w miejscowości Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/01/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 9 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Firma budowlana ,,Rutyna,, Piotr Rutyna, 13-206 Płośnica, Gródki 96 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)