Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowych rur PE i PVC

zamawiający: Gmina Kozłowo- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-2/2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 17 października 2011  11:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania wybrano ofertę wykonawcy: Onninen Sp. z o.o., Teolin 18B, 92-701 Łódź 

zamówienie na:

Dostawa węgla groszek klasy 26/9 w przewidywanej ilości do 400 ton oraz węgla ekogroszek w przewidywanej ilości do 500 ton

zamawiający: Gmina Kozłowo- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-1/2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 11 października 2011  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: P.P.H.U ,,Balton", Sławomir Czarzasty, ul. Grunwaldzka 9, 06-330 Chorzele 

zamówienie na:

Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli w lokalu Informacji Turystycznej w Kozłowie, w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RTG.ZP.271.4.2011
wartość: -
termin składania ofert: 23 września 2011  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Separ-Meble, ul. Lubelska 3, 10-404 Olsztyn 

zamówienie na:

Remont drogi gminnej nr 189024 N Szymany–Górowo, gm. Kozłowo- droga powiatowa nr 1597N długości 2450 m.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.8.2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 14 września 2011  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 13-200 Działdowo, ul. Osiedleńcza 3A 

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP/271/02/2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 31 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez: ,,OKNO NA ŚWIAT,, Grzegorz Gołębiewski Handel-Usługi, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 4 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RTG.ZP.271.6.2011- ZP.272.1.56.2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 31 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: W przetargu wybrano ofertę najkorzystniejszą: PHU LEOTEX Leonard Wojciechowicz Ul. Nowowiejska 3/5 82-300 Elbląg 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy Kozłowo.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.3.2011
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 12 sierpnia 2011  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Bank Millennium Spółka Akcyjna, ul. Stanisława Żaryny 2A, 02-593 Warszawa, Oddział w Olsztynie 

zamówienie na:

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości: 1. Dz. nr 70/3 obręb Dziurdziewo - KW OLIN/0002298/5, 2. Dz. nr 92/1 obręb Wola - KW OLIN/00009267/4, 3. Dz. nr 175/1 obręb Zaborowo - KW OLIN/ 00009258/8, 4. Dz. nr 15 obręb Wierzbowo - KW OLIN/00009349/3

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 8 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: Sprzedano nieruchomości: 1. Dz. nr 92/1 obręb Wola - KW OLIN/00009267/4, 2. Dz. nr 175/1 obręb Zaborowo - KW OLIN/ 00009258/8, 3. Dz. nr 15 obręb Wierzbowo - KW OLIN/00009349/3 Unieważniono postępowanie na działkę: 1. Dz. nr 70/3 obręb Dziurdziewo - KW OLIN/0002298/5 

zamówienie na:

Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Kozłowo w roku szkolnym 2011-2012

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.5.2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 28 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie Spółka Akcyjna, ul. Stefana Roweckiego ,,Grota,, 12, 06-500 Mława 

zamówienie na:

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP/01/2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 15 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu przetargowym dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na każdy z 10 możliwych pakietów (szczegóły w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej)  

zamówienie na:

Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.ZP.271.2.2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 8 lipca 2011  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Polski Czerwony Krzyż, Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy, ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn 

zamówienie na:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych modernizacji lokalu Informacji Turystycznej w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie w ramach projektu: „ Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej dofinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.1.2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 15 kwietnia 2011  11:30
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez: Usługi Ogólnobudowlane BUD-POL Paweł Giżyński, ul. Świerkowa 15, 06-500 Mława 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)