Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.6.2012
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: w postępowaniu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą: DUON Marketing and Trading S.A. ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk 

zamówienie na:

Dostawa węgla groszek klasy 26/9 w przewidywanej ilości do 400 ton oraz węgla ekogroszek w przewidywanej ilości do 300 ton.

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-2/2012
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Firma Handlowo - Usługowa ,,MIGPOL,, Handel Opałem, Materiałami Budowlanymi, 42-510 Dąbrowa Górnicza, ul. Św. Stanisława Kostki 36 

zamówienie na:

Remont budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP.271.2.2012
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 października 2012  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: ,,OKNO NA ŚWIAT" Grzegorz Gołębiewski Handel Usługi, ul. Traugutta 4, 13-100 Nidzica 

zamówienie na:

Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.4.2012
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 października 2012  11:30
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Delta Service, Stanisław Echliczuk, Iwona Koziuk, Robert Wargenau, Spółka Jawna, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka 

zamówienie na:

NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ GMINY KOZŁOWO

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.5.2012
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 października 2012  11:30
wynik postępowania: W postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano złożoną przez: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, 10-003 Olsztyn 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości Dz. nr 222/4 obręb Kozłowo pow. 0,0600 ha KW OL1N/00009316/3

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 24 września 2012  12:30
wynik postępowania: W wyniku przetargu nieograniczonego osiągnięto kwotę 35350,00 zł. Nabywcą nieruchomości została Pan Marek Jerzy Pejas. 

zamówienie na:

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości w obrębie Sławka Wielka, Szkotowo, Kownatki

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 24 września 2012  09:00
wynik postępowania: Przetargi na zbycie w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bartki-Szymany do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1597N długości 2100 m

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.3.2012
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 września 2012  11:30
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Osiedleńcza 3A, 13-200 Działdowo 

zamówienie na:

Dostawa materiałów edukacyjnych na potrzebę realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.2.2012
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 27 lipca 2012  11:30
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez: MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp.k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP.271.2012
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 24 lipca 2012  15:00
wynik postępowania: Wynik postępowania został zamieszczony w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Oznakowanie punktu Informacji Turystycznej w miejscowości Kozłowo w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - RPO Warmia i Mazury na lata 2007 -2013.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.1.2012
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 czerwca 2012  11:30
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: QURIER MAZURY Jarosław Górski, ul. Piwnika Ponurego 6/6, 19-300 Ełk 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej: 1. obręb Szkotowo Dz. nr 283/13 o pow. 0,0937ha; 2. obręb Kownatki, Dz. nr 16/3 o pow. 0,1341 ha.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 18 maja 2012  10:00
wynik postępowania: Przetargi na zbycie w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym. 

zamówienie na:

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:1. Dz. nr 283/14 obręb Szkotowo pow. 0,0935 ha, 2. Dz. nr 16/7 obręb Kownatki pow. 0,947 ha

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 5 marca 2012  10:00
wynik postępowania: - 

zamówienie na:

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości: Działka nr 61 - obręb Szkotowo, Działka nr 34 - obręb Kamionki, Działka nr 283/15 - obręb Szkotowo, Działka nr 16/8 - obręb Kownatki, Działka nr 200/8 - obręb Szkotowo, Działka nr 53/2 i 53/3 - obręb Sławka Wielka

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 10 lutego 2012  09:00
wynik postępowania: - 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)