Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowościach: Kozłowo, Michałki.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 23 grudnia 2013  12:00
wynik postępowania: Wyniki przetargów zostały zamieszczone w informacji o wynikach przetargów 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.5.2013
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 16 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział: ul. Morska 189, 81-222 Gdynia 

zamówienie na:

Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kozłowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.4.2013
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 4 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, 26-110 Skarżysko - Kamienna, al. Marszałka J. Piłsudskiego 

zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.380.000,00ZŁ PRZEZNACZONEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ GMINY KOZŁOWO

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.3.2013
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 3 grudnia 2013  11:30
wynik postępowania: W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Getin Noble Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-672 Warszawa 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 5 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: Przetarg na zbycie w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert. 

zamówienie na:

Dostawa węgla groszek klasy 26/9 w przewidywanej ilości do 400 ton oraz węgla ekogroszek w przewidywanej ilości do 300 ton.

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-1/2013
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 11 października 2013  11:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowe ,,AGMAR", Mariusz Sofa, ul. Wiśniowa 6, 11-034 Stawiguda. 

zamówienie na:

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.1.2013
wartość: -
termin składania ofert: 26 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: Usługi Budowlano Instalacyjne, Piotr Pachucki, ul. Sikorskiego 6, 11-300 Biskupiec 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowościach Szkotowo, Kownatki, Sławka Wielka, Szkudaj, Sarnowo.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 20 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: Przetargi na zbycie w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert.  

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP.1.271.2013
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 18 lipca 2013  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania został zamieszczony w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej. Dz. nr 35 m. Zaborowo, pow. 0,5000 ha KW OLIN/0021458/0

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 2 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: Przetarg na zbycie w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert.  

zamówienie na:

do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Kozłowo, położonych nad jeziorem Kownatki na cele wypoczynkowo-rekreacyjne

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 10 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: W wyniku przetargu dzierżawcą nieruchomości został Pan Jerzy Wojciech Lutomirski 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowościach Szkotowo, Kownatki, Sławka Wielka, Szkudaj, Sarnowo.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 9 maja 2013  09:00
wynik postępowania: Przetargi na zbycie w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert.  

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym na działce 242/10, obręb Kozłowo, pow. 0,0122 ha, KW OL1N/00007831/5

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 18 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: W przetargu osiągnięto kwotę 4545,00 zł. Nabywcą nieruchomości został Pan Dariusz Michalski. 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym na działce 242/10, obręb Kozłowo, pow. 0,0122 ha, KW OL1N/00007831/5

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 8 stycznia 2013  10:00
wynik postępowania: Przetarg ze względu na brak ofert zakończył się wynikiem niegatywnym. We wskazanym w ogłoszeniu o przetargu terminie tj. do 04.01.2013 r. nie wpłynęło na konto Urzędu żądane wadium. 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)