Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.4.2014
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej art.11 ust. 8
termin składania ofert: 21 października 2014  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Agnieszka Olszewska SERVICE COMPANY Bogurzyn 1, 06-521 Wiśniewo 

zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.270.000,00ZŁ PRZEZNACZONEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY KOZŁOWO

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.2.2014
wartość: -
termin składania ofert: 3 września 2014  11:30
wynik postępowania: W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: SGB Bank Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP.1.271.2014
wartość: -
termin składania ofert: 28 lipca 2014  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania został zamieszczony w zawiadomieniu o wyborze ofert najkorzystniejszych 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości w miejscowości Kozłowo, działki nr 943, 944, 945.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 25 kwietnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wyniki przetargów zostały zamieszczone w informacji o wynikach przetargów  

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości w miejscowości Kozłowo, Działka nr 166/11, pow. 0,1505 ha, KWOL1N/00009317/0

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 14 kwietnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wynik przetargu został zamieszczony w informacji o wyniku przetargu 

zamówienie na:

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Kozłowo w budynku przy ul. Nidzickiej 31 na okres do trzech lat

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Konkurs
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 21 marca 2014  12:00
wynik postępowania: W wyniku konkursu wyłoniono wstępnie dzierżawcę lokalu: BSC Sp. z o.o., Lipinki 11, 13-334 Łąkorz 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)