Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej: Dz. nr 247/17 obręb Kozłowo oraz Dz. nr 166/14 obręb Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 17 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: Więcej informacji o wynikach przetargu w ,,Informacji o wynikach I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości" 

zamówienie na:

Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Otwarty konkurs ofert
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 28 lipca 2015  15:30
wynik postępowania: Wyniki konkursu zostały zamieszczone w ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert 

zamówienie na:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie

zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP.1.271.2015
wartość: -
termin składania ofert: 17 lipca 2015  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania został zamieszczony w zawiadomieniu o wyborze ofert najkorzystniejszych  

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej: Dz. nr 203/1 obręb Szkotowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 8 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Więcej informacji poniżej w ,,Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego" 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości: obręb Sławka Mała - Działki nr 11 i nr 41, obręb Kozłowo - Działka nr 166/3

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 30 marca 2015  12:00
wynik postępowania: Wyniki przetargów zostały zamieszczone w informacji o wynikach przetargów  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)